Bergö

Giltighetstid: Fr.o.m. den 20.9.2022

UTGIVEN 20.09.2022 00:01

Bergö-ruttens operatör har bytts. Finferries / Finlands Färjetrafik Ab tackar ruttens alla resenärer. 

Den nya operatören Kymen Saaristoliikenne Oy ansvarar fr.o.m. den 20.9.2022 för informationen gällande färjplatsen.