Hämmärönsalmi

Giltighetstid: 27.9.2022 - 29.9.2022

UTGIVEN 22.09.2022 14:36

Färjplats: Hämmärönsalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen