Hanhivirta

Giltighetstid: 20.04.2021 - 23.04.2021

UTGIVEN 07.04.2021 14:43

Färjplats: Hanhivirta
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen