Hanhivirta

Giltighetstid: 19.5.2022. 09:00 ~ 11:00

UTGIVEN 11.05.2022 17:30

Färjplats: Hanhivirta
Situation: Bärighetsbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen