Hirvisalmi

Giltighetstid: 17.10.2018 06:00 --- 18.10.2018 18:00

UTGIVEN 10.10.2018 11:48

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.