Hirvisalmi

Giltighetstid: 24.2.2020 9:00 - 24.2.2020 11:00

UTGIVEN 11.02.2020 08:29

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.