Hirvisalmi

Giltighetstid: 21.1.2021 9:00 - 11:00

UTGIVEN 12.01.2021 07:10

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen