Hirvisalmi

Giltighetstid: 26.4.2021 - 30.4.2021

UTGIVEN 07.04.2021 14:48

Färjplats: Hirvisalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen