Högsar

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 05.01.2022 15:16

På färjerutten testas en luftbubblingsteknik för att förebygga isbildning i färjeleden.

Vi rekommenderar alla som rör sig på isen att hålla sig på säkert avstånd från den öppna farleden.