Högsar

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 16.02.2019 14:41

Färjplats: Högsar
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.