Houtskärsrutten - Finnö

Giltighetstid: 22.7-23.7.2024

UTGIVEN 10.07.2024 15:59

På grund av Tall Ships Races -fartygens besök i Näsby kommer Finnö inte att köra till förbindelsebåtsbryggan i Näsby den 22.7.2024 och 23.7.2024. Finnö stannar kvar vid Roslax förbindelsebåtsbrygga under de tidtabellsenliga besöken i Näsby.