Houtskärsrutten - Finnö

Giltighetstid: 25.11-9.12.2023

UTGIVEN 30.10.2023 15:29

Uppdaterad 24.11.2023

På grund av underhålls- och inspektionsarbeten av Finnös däckskran transporterar fartyget inte lyftbar last under tiden 25.11.2023–9.12.2023.