Iniö tilläggsrutt - Kivimo

Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. den 15.1.2024

UTGIVEN 12.01.2024 17:18

Menförestidtabellerna träder i kraft den 15.1.2024

Stängda hamnar fr.o.m. 15.1.2024:
- Näsby
- Lammholm
- Salmis
- Härklot
- Norrby

Delar av farleder som stängs:
- Kolko sund
- Keistiö – Iniö
- Jumo sund