Iniö tilläggsrutt - Kivimo

Giltighetstid: 1.6.2024-31.8.2024

UTGIVEN 08.05.2024 15:09

Iniö tilläggsruttens sommartidtabell 2024 har förnyats 6.5. i samarbete med Skärgårdsnämnden. Den uppdaterade tidtabellen finns på vår hemsida.