Iniö tilläggsrutt - Kivimo

Giltighetstid: 28.1.-4.2.2023

UTGIVEN 24.01.2023 14:40

Förbindelsebåten Kivimos däckskran är ur bruk under tiden 28.1.–4.2.2023 varför däckslast, som ska lyftas, inte kan transporteras.