Karlö

Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. den 10.6.2024 kl. 11:30

UTGIVEN 10.06.2024 11:13

Färjen Replot 2 trafikerar på Karlö rutten fr.o.m. 10.6.2024 kl. 11.30. Färjan kör non-stop trafik. Restiden är ca 35 min.