Karlö (Hailuoto)

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 05.06.2021 09:46

Färjplats: Karlö (Hailuoto)
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen