Karlö (Hailuoto)

Giltighetstid: 4.5. - 23.5.2022

UTGIVEN 04.05.2022 11:38

Färjplats: Karlö (Hailuoto)
Situation: Mindre reservtonnage
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen