Karlö isvägen är öppen

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 10.02.2021 09:38

Karlö isvägen öppnades onsdagen den 10.2. kl. 12.00.
Färjan kör enligt vintertidtabellen under isvägsperioden.