Kasnäs-Hitis

UTGIVEN 12.02.2019 09:28

Falco ersätter tillsvidare Aurora. Bärigheten är samma på båda färjorna.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.