Kietävälä

Giltighetstid: 16.4.2021 09:00 - 16.4.2021 11:00

UTGIVEN 06.04.2021 08:57

Färjplats: Kietävälä
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen