Kietävälä

Giltighetstid: 08.05.2021 - 22.05.2021

UTGIVEN 23.04.2021 10:51

Färjplats: Kietävälä
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen