Koivukanta

Giltighetstid: 19.5.2022 13:00 ~ 15:00

UTGIVEN 11.05.2022 17:15

Färjplats: Koivukanta
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen