Kokkila

Giltighetstid: 24.04.2021 ~ 19.05.2021

UTGIVEN 21.04.2021 12:33

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen