Kokkila

Giltighetstid: 6.4.19 12:00 - 18.5.19 18:00

UTGIVEN 05.04.2019 15:25

Färjplats: Kokkila
Situation: Viktbegränsning 60 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.