Korpo - Norrskata

Giltighetstid: 18.5–22.6.2021

UTGIVEN 18.05.2021 09:51

Uppdaterad 4.6.2021
P.g.a. reparationsarbeten i Galtby senareläggs avgången kl. 13:15 från Korpo till Norrskata på vardagar och lördagar till kl. 13:20.