Korppoo - Houtskari

Giltighetstid: 23.5–22.6.2021

UTGIVEN 18.05.2021 09:28

Uppdaterad 4.6.2021
P.g.a. reparationsarbeten i Galtby tidigareläggs kl. 13:55 avgången från Korpo till Houtskär på söndagarna till kl. 13:45.