Kortesalmi

Giltighetstid: 19.8.2019 12:00 - 30.8.2019 16:00

UTGIVEN 14.08.2019 08:30

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.