Kortesalmi

Giltighetstid: 25.06.2018 ~ 17.07.2018

UTGIVEN 12.06.2018 11:56

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.