Kortesalmi

Giltighetstid: 24.05.2021 - 5.6.2021

UTGIVEN 23.04.2021 11:10

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen