Kortesalmi

Giltighetstid: 14.6.2021 22:00-24:00

UTGIVEN 08.06.2021 07:59

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen