Kortesalmi

Giltighetstid: 21.09.2022 ~ 12.10.2022

UTGIVEN 16.09.2022 11:21

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen