Kortesalmi

Giltighetstid: 21.05. ~ 04.06.2023

UTGIVEN 20.05.2023 20:35

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Mindre reservtonnage 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen