Kortesalmi

Giltighetstid: 25.09. ~ 04.10.2023

UTGIVEN 18.09.2023 14:59

Färjplats: Kortesalmi
Situation: Mindre reservtonnage 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen