Kotka-Pyttis

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 05.02.2021 11:50

Otavas passagerarkapacitet har begränsats till 50 personer

Genom en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar krävs det av dem som tillhandahåller tjänster inom skärgårdstrafiken att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra spridningen av coronavirussjukdomen. Ändringen trädde i kraft den 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till den 30.6.2021. Begränsningsskyldigheten grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och är obligatorisk.

I första hand har serviceproducenterna skyldighet att försäkra sig om tillräckliga säkerhetsavstånd och vid behov begränsa fartygens passagerarkapacitet för att försäkra att avstånden passagerarna emellan kan hållas i passagerarutrymmet och därmed minska risken för droppsmitta. I mån av möjlighet skall man sträva efter att bänkar bredvid varandra inte skulle fyllas av andra än personer som tillhör samma hushåll eller av personer som annars haft närkontakt. Det rekommenderas även mycket starkt att alla passagerare använder munskydd under hela resan. Kunderna tas ombord i den ordning de anländer inom ramen för fartygets kapacitet, som vanligt.

Genom att begränsa passagerarkapaciteten vill vi trygga passagerarnas hälsosäkerhet samt trygga prestandan hos personalen på Otava, så att trafiken under coronapandemin kan fortsätta oavbrutet till alla holmar på Kotka-Pyttis ruttens trafikområde. På grund av orsakerna ovan har förbindelsebåt Otavas passagerarkapacitet begränsats till 50 personer

Teklas passagerarkapacitet har begränsats till 30 personer i passagerarutrymmen inombords.