Kotka-Pyttis

UTGIVEN 09.04.2021 08:58

Färjplats: Kotka-Pyttis
Situation: Avgången till Fagerö avbokad
Orsak: Väderlek
Tilläggsinformation: Förbindelsebåten Tekla I: 0400-947703