Kotka-Pyttis

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 08.06.2022 15:15

Förbindelsebåt Otavas kran för däckslast är under reparation och är därför ur bruk. Vi meddelar på hemsidorna när kranen är i bruk igen.