Kotka-Pyttis

UTGIVEN 08.02.2019 16:47

Färjplats: Kotka-Pyttis
Situation: Avgången till Aspö avbokad
Orsak: Väderlek
Tilläggsinformation: Förbindelsebåten Otava: 0400-320 098
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.