Kotka-Pyttis

UTGIVEN 08.02.2019 21:10

Färjplats: Kotka-Pyttis
Situation: Fartyget är åter i normal trafik
Orsak: Man kan fortsätta att trafikera
Tilläggsinformation: Förbindelsebåten Otava: 0400-320 098
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.