Kotka-Pyttis (Kirkonmaa)

Giltighetstid: Fr.o.m. 31.3. tillsvidare

UTGIVEN 30.03.2022 09:04

Otava kör fr.o.m. den 31.3. till den norra bryggan på östra sidan av Kirkonmaa.
Orsak: Reparation och rivningsarbete  av den västra bryggan.
Gäller tills vidare.