Kuparonvirta

Giltighetstid: 22.05.2021 - 27.05.2021

UTGIVEN 23.04.2021 10:46

Färjplats: Kuparonvirta
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Årsservice
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen