Kuparonvirta

Giltighetstid: Tillsvidare

UTGIVEN 12.11.2020 20:24

Färjplats: Kuparonvirta
Situation: Normal trafik
Orsak: Normal trafikering
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen