Kuparonvirta

Giltighetstid: 14.9.2019 06:00 - 29.10.2019 24:00

UTGIVEN 04.09.2019 11:29

Färjplats: Kuparonvirta
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.