Kyläniemi

Giltighetstid: 21.1.2021 10:00 - 12:00

UTGIVEN 14.01.2021 08:22

Färjplats: Kyläniemi
Situation: Trafikavbrott
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen