Kyläniemi

Giltighetstid: 12.07. ~ 15.08.2018

UTGIVEN 09.07.2018 18:31

Färjplats: Kyläniemi
Situation: Viktbegränsning 44 t
Orsak: Dockning
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.