Meddelande av tidtabellerna

UTGIVEN 08.07.2014 12:17

De giltiga tidtabellerna för Finlands Färjetrafik Ab och Finlands Skärgårdsrederi Ab finns på websidan www.finferries.fi

Rederiet ansvarar inte för tidtabeller som har blivit linkade av någon annan part och inte blivit uppdaterade.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.