Mossala

Giltighetstid: 10.6.21 12:00-13:00

UTGIVEN 08.06.2021 15:15

Färjplats: Mossala
Situation: Trafikerar med en avvikande servicenivå
Orsak: Servicearbete
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen