Nagu-Korpo

Giltighetstid: 28.2.2019 21:00-23:30 Vuoroja harvemmin

UTGIVEN 28.02.2019 20:41

Färjplats: Nagu-Korpo
Situation: Trafikerar med en avvikande servicenivå
Orsak: Tekniskt fel
Tilläggsinformation: Direkt från färjplatsen
2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.