Nagu-Korpo - ändringar i vintertidtabellen

UTGIVEN 06.11.2020 13:34

På begäran av passagerarna har följande ändringar gjorts i vintertidtabellen:

• Avgångarna som togs bort:  Ko-Na må-fre 5:32 och Na-Ko 5:40
• Nya avgångar:  Ko-Na må-fre 06:17 och Na-Ko 06:24
• Na-Ko må-fre 06:17 ändrades till 06:10

Vänligen observera att ändringarna inte finns i den tryckta tidtabellen som redan har delats ut.