Nagu norra ruttområde

UTGIVEN 10.10.2018 08:34

Fr.o.m 14.10.2018 trafikerar förbindelsebåt Finnö istället för Falkö i ca. 2 veckor.
Vänligen observera att Finnös kapasitet är 2 personbilar och 36 passagerare. Finnös bärighet räcker inte till
att transportera tyngre fordon.

2017 Suomen Lauttaliikenne AB. Alla rättigheter hävdas.