Nagu södra rutt

Giltighetstid: 1.5-29.5.2022

UTGIVEN 26.04.2022 09:52

Trafikering på Nagu södra rutten börjar den 1.5.2022 med specialarrangemang. Ms Rosala II opererar på rutten under tiden 1.5-29.5.2022 varefter ms Falkö börjar köra rutten.